Serhado - Çima Çima
wêneyê hunermendî:ê 157 Xwendin
Parve Bike

Gotinên Stranan

Serhado - Çima Çima

Ka ji mira beja(Hevale Heja)
cima pirs xwe zamdikina ji mira?cima?cima
tikes nade min bersiva,cima??
Hevale heja ka ji min ra beja,
dinya veca dizivire le dinya cima geja
Cima dinya rewsa ma nade ber cawan
cima mirov nabine wijdan nemaya li ba wan
cima cima wa mala ma xera kirin
neheqiya kirin u he ji deste hevdu digirin
bi cesiten nu dileyizin, xerabtir ji bere
fem nakim dinya cima dora wa digere
cima xaberen devan diyar dibin weka toze
tu biki bike, tu neki wi wexti neke soze
em cima cava tavejin, cima bi hev re namesin
cima tene xwe difikirin, em cima zikres in
cima cima, em cima bi hevdu re ser dikin
cima bi me re dileyizin, em cima leyistik in
ka bidin min bersiven pirsan wexte min li vir nema
cima cima cima, hema hema

cima cima, ev serma ser sere me ma?
cima cima, ew germa hundire ma de nema?
cima cima, pirs xwe zamdikina bi min va?
pirsen min ye bi xwe re dibim dicin u digerin li bersiva
Cima sere me u cima tola me ketiye
suce ke ye, berxik ti ye, gur ji birci ye
cima navekin deriye, cima seroke ma girti ye
cima hevalan sehid ketin li sere ciye
em cima rabun u ketin, cima em bindest in
em cima ne azad in, cima ne serbest in
em cima firseta dibinin le bi kar naenin
nikarin wext vegerinin yan diroke biguherinin
le em dikarin ji iro pe va diroka xwe binivasinin
ez belki saf im le cima zulma xwe nahilenin
cima xwina xwisk u birayen min he ji dirijenin cima bin mase diviserin, cima ser mase nadenin
herkes armanca me dizane cima ne mesela wa ye
ne xema wa ye cima welate me bindesta da maye
ka bidin min bersiven pirsan wexte min nema
cima cima cima, hema hema

Cima Cima berik te dibinim bersiva
pere xalke tahle le dev de weka hingiva
xwarina me dixwe, na, cima narehet pe
zarokek ji zane ev dinya menfiat e
cima fikren insanan bi vi sikli dizivirin
ko ne ez pel we bikim belki ew pel min bikin
cima li ve dinya cemidi germ e u qenci zerer e
bebextiya heye di qedera herkesi li her deri ye
cima civakeki bemresa, jiyaneke xarab e
em cima man be heq u welat hun ji zanin nabe
cima nahelin em fikre xwe vekiri bejin
cima pel me dikin, cima yeqin nakin em e rabin
ye go nerabin ji cas in bi zimane drej in
tisteki nakin cima dibejin welatparez in
ka ez ji were bejim, bersiva cima bidim we
ev e xeletiya me.. Em in neyaren xwe
Şîrove

Ka tu şîroveyeke giranbuha li vê gotinê nakî?

Gotinên din ên Stranbêjê/î