Serhado - Yadê
wêneyê hunermendî:ê 167 Xwendin
Parve Bike

Gotinên Stranan

Serhado - Yadê

Tu hevde sali buy wexta ji welate xwe cuyi
hati Ewrupa sih u car salen te li wa dera diburi
tu ji biray xwe ji diya xwe ji welate xwe dur i
te xwe fer kir li dibistana jiyane fer buyi
bi fikre insane dura xwe ditine te cebun
deriye dinyaye u reya bas bi deste te vebun
li dibistana zaroka sixuli sal derbas bun
dil sixest wexta ape te u bave te ji dinyaye cun
tu berketi reng guheri weka xwe ji nemayi
kulen te kur bun ne bi tene dil u can tu esayi
nexwesi belav bu lase te hemuyi tu skayi
ji bo her se zaroken xwe disa hildayi.
Yade yade yade wek kulike rabe
Tu bi qimet I yade be te jiyan nabe
Negri negri yade wek kulike rabe
Tu bi qimet I yade be te jiyan nabe.
Tu dayika min ya delal e ji kure dayika xwe me
dibejin ez li te hatime dibejin ez ji weka te me
u ji bo em weka hev in sere me ji beli ne
nefsa me ne mezin e u nefret dile me da nine
behna te teng e ez ji bare milen te giran dikim
tu herro ji min ra dibeji le disa bi ya te nakim
hindik mabu ez bikevime reyeki xerab
wexta min xarabi kirin ruye te hat ber cav
yade ez zanim te bi wi awayi mezin nekir
tu sekini bu ki me re te em bi terbiye gihandin wir
te jiyana xwe dayi me nabe te tene spas bikim
dile te nahelim ez e te serbilind kim.
Yade yade yade wek kulike rabe
Tu bi qimet I yade be te jiyan nabe
Negri negri yade wek kulike rabe
Tu bi qimet I yade be te jiyan nabe.
Yade wa yade tu yi agire jiyane
yeke weka te yade tuneye li dinyaye
tu nerunist, li male, li derva tu bi xwe rabuyi
tu kurd i, tu jin i, u tu he ji serxwebuni
tu gelek cara keti le sere xwe disa rakir
te em perwerde kirin wexta bave me xebat kir
ez hertim sani nadim le ez qadre te zanim
ye tu iro ji min re diki ez sibe hic ji bira nakim
her tisti ji hevdu re dibejin tisteki naveserin
tene tu min nasdiki be te naxwazim li vir biminim
yade ji tere ci lazim be ez e herim ji tere binim
le heyate da nikarim qenciya te vegerinim
ev xwina te ye ye diherike nava lase min de
bi dayikek serbilind weka te ye min ji bilind e
dixwazim we bejim ez ji te hezdikim ev spasdari ye
dile min da dinivisine Rukiye
Yade yade yade wek kulike rabe
Tu bi qimet I yade be te jiyan nabe
Negri negri yade wek kulike rabe
Tu bi qimet I yade be te jiyan nabe.
Şîrove

Ka tu şîroveyeke giranbuha li vê gotinê nakî?