Gotinên Rodî
wêneyê hunermend
Azad
78 0
wêneyê hunermend
Berde
87 0
wêneyê hunermend
Bes e
75 0
wêneyê hunermend
Dîsa
77 0
wêneyê hunermend
Leyla
60 0
wêneyê hunermend
Şans
66 0
wêneyê hunermend
Tazî
67 0
wêneyê hunermend
Vegere
73 0
wêneyê hunermend
Xerîp
75 0