Gotinên Rodî
wêneyê hunermend
Azad
75 0
wêneyê hunermend
Berde
86 0
wêneyê hunermend
Bes e
74 0
wêneyê hunermend
Dîsa
76 0
wêneyê hunermend
Leyla
59 0
wêneyê hunermend
Şans
65 0
wêneyê hunermend
Tazî
66 0
wêneyê hunermend
Vegere
72 0
wêneyê hunermend
Xerîp
73 0