48 Gotinên Dawîn
wêneyê hunermend
Navê Te
142 0
wêneyê hunermend
Here
26 0
wêneyê hunermend
Mafdar
49 0
wêneyê hunermend
Tirs
28 0
wêneyê hunermend
Rev
23 0