48 Gotinên Dawîn
wêneyê hunermend
Here
15 0
wêneyê hunermend
Mafdar
37 0
wêneyê hunermend
Tirs
15 0
wêneyê hunermend
Rev
13 0